Zelf Bewust Bewegen voor jongeren

Zelf Bewust Bewegen’ is een trainingstraject voor jongeren vanaf negen jaar waarin zij hun eigen kracht gaan ontdekken en gebruiken in interactie met anderen. De training kan zowel in groepen als individueel worden gegeven.

Voor wie
‘Zelf Bewust Bewegen’ is feitelijk een assertiviteitstraining voor jongeren vanaf negen jaar. De training is gebaseerd op: 

  • Aikido, een Japanse krijgskunst. 
  • Aunkai, een Japanse internal martial art. 
  • Rots & water, een weerbaarheidstraining voor jongeren. 
  • Een bijzondere communicatiemethode. 

De deelnemers leren te vertrouwen op hun eigen lichaam, waardoor een natuurlijke, evenwichtige uitstraling ontstaat. Daarnaast leren ze zich op een natuurlijke wijze op te stellen: opkomen voor zichzelf met respect voor de ander.

Wat gaan we doen
Het traject bestaat uit minimaal twaalf trainingssessies van een uur, waarin spelenderwijs de kracht van het eigen lichaam wordt ontdekt. Er worden allerlei balansoefeningen in spelvorm geoefend. Daarnaast worden onderwerpen behandeld en nagespeeld waar een jongere, in interactie met anderen, mee te maken krijgt. Aan het einde van iedere les krijgen de deelnemers een opdracht mee die ze, in de week na de sessie, in de praktijk toe gaan passen. 

Wat kost het
Aan tijd een uur per week, gedurende twaalf weken. Zonodig kan in overleg worden verlengd. Het tarief voor indivudele coaching bedraagt 75 Euro per sessie, inclusief voorbereiding, reistijd en reiskosten, de coaching vindt bij voorkeur plaats in het huis van de coachee. Zo nodig kan een ruimte worden gehuurd of kan de coaching bij mij thuis plaats vinden.
Het tarief voor twaalf groepssessies is afhankelijk van het aantal deelnemers; indicatie: 15 Euro per les per deelnemer, per sessie. De trainingsruimte dient door de aanvrager te worden geregeld.

In geval van individuele coaching start ik altijd met een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek. Hierin leg ik uit wat mijn werkwijze is en wordt duidelijk of er een wederzijdse klik is, van essentieel belang voor een effectieve coaching. Tussentijds evalueer ik zo nodig met de ouders. Aan het einde van het traject sluit ik af met een gesprek met de ouders.

Ik ben beschikbaar in Amersfoort en omgeving.

Reacties van kinderen en ouders
Moeder Tobie
Job heeft een individuele cursus Rots en Water training gegeven aan mijn tienjarige zoon.
Zijn enthousiasme, speelsheid, doelgerichtheid en enorme vooraad aan vaardigheden hebben een ware boost gegeven aan de manier waarop mijn zoon met zichzelf en de wereld als geheel omgaat. Ik heb gezien hoe snel en effectief zijn tips in de praktijk gebracht konden worden, met een helder, doeltreffend en zeer zichtbaar resultaat. Vanuit contact, vertrouwen, flexibiliteit en respect bereikt Job zijn doel - kinderen helpen om stevig in hun schoenen te leren staan.'

Sam, 13 jaar
Ik ben Sam, 13 jaar oud en Job is mijn coach. Vanaf eind lagere school helpt Job mij, met m’n rust en concentratie leren bewaren met bijvoorbeeld de oefeningen van Rots en Water. Daarin leert hij mij rustig te blijven, ook als ik heel geprikkeld ben en wat ik het beste op zo’n moment kan doen.

Ik heb veel aan de hulp van Job, vooral met m’n rust en m’n opmerkingen die ik beter voor me kan houden. Het is superfijn om met Job te werken, je kan alles aan hem vertellen en hij weet wat hij doet.

Hij past zich aan om samen dingen te doen, ik hou van sport dus wij gaan samen een balletje schieten op de korf. Zo past Job zich dus aan om samen iets te doen, wat voor mij heel erg helpt met communiceren. Het voelt echt dat het werkt voor m’n rust en ik haal nu veel betere cijfers op school. 

Het mooist van alles is dat je van elkaar kan leren, ik leer van hem m’n rust en m’n concentratie en zo leert hij van mij weer dingen over het nieuws of dingen die er nu afspelen die hij nog niet wist en dat is toch wel super fijn dat je allebei van elkaar leert.

Samen met Job ga ik nog een half jaar aan de slag ik heb onwijs veel aan hem gehad en sta open om nog meer te leren.
Groetjes Sam

Vader Sam
Job is op dit moment bijna een jaar naar volle tevredenheid de coach van onze nu 13 jarige zoon Sam. Hij helpt Sam vooral bij het bewust bezig zijn met zijn gedrag, dit gekoppeld aan fysieke oefeningen en het effect daarvan op een ander, de reacties die dit oproept in zijn omgeving, de thuis situatie, op school, op de vereniging en hoe daar mee om te gaan. Steeds beginnend bij de basis: Sam’s houding, leren ontspannen met het gebruik van diverse oefeningen in combinatie met luisteren en laten ervaren. Job gebruikt zijn ervaring vanuit de sport in veel van deze oefeningen. De klik die Sam en Job hebben ligt ook op het sportieve vlak. Voor Sam is zijn sport dan ook een goede uitlaatklep en leerschool . Sam is in die zin positief meer zichzelf geworden, rustiger meer evenwichtig en ook beter bereikbaar.
Als vader heb ik vanaf de zijlijn met genoegen de zoektocht van Job en Sam gevolgd.

Matteo, 11 jaar
De coaching van Job heeft mij ontzettend geholpen en daar ben ik heel blij mee. Hij heeft me geleerd hoe ik met mijn boosheid om kan gaan, met verdriet, of met als ik iets oneerlijk vind. Ik heb ook geleerd hoe ik goed mijn grenzen aan kan geven.

Moeder van Matteo
Ik heb Job ervaren als erg betrokken. Voor mijn zoon was hij een veilige haven in een periode waarin hij veel onveiligheid in zijn leven ervoer.

Simon, 9 jaar
Ik vind het altijd moeilijk als ik iets spannends moet doen. Zoals een atletiekwedstrijd, bang dat iemand me om duwt, waardoor ik verlies en dan schaam ik me.
Ook spreekbeurten vind ik spannend. Laatst kreeg ik een 6 en daar was ik heel verdrietig over. Ik vind het moeilijk daar over te praten. Ik kan niet accepteren dat ik het niet goed doe.

Met Job deden we iedere week leuke en leerzame oefeningen, waardoor ik leerde om meer ontspannen te zijn en daardoor was ik sterker. Ook oefenden we in rustig blijven als iemand me uitdaagt. Door de oefeningen in oogcontact werd ik altijd heel rustig.

Moeder van Simon
We kregen van een intern begeleider van één van de basisscholen hier in Amersfoort de folder van Job. De rustgevende vormgeving sprak mijn zoon meteen aan. Ook bij de eerste kennismaking was er direct een klik. 

Job komt bij ons thuis, om in een vertrouwde omgeving te werken met onze zoon. Job gebruikt daarbij de Rots en Watertraining als basis en gebruikt aanvullend allerlei technieken en oefeningen uit de aikido en uit zijn jarenlange ervaring als coach. Voor onze zoon is werken met zijn lijf dé manier om te voelen, bewust te worden en om krachtiger in zijn schoenen te staan. Job kijkt goed naar onze zoon en biedt hem aan wat nodig is. In de loop van de training hebben wij onze zoon zelfbewuster en zelfverzekerder zien worden. 

Job is een fijn persoon, hij straalt veel rust uit.
Job probeert altijd mee te denken, zowel in de beste methoden voor ons kind, als in praktische zaken zoals het beste moment om af te spreken.

Aymé, 14 jaar
Job kwam mij coachen voor huiswerkondersteuning. In het begin heeft hij mij daarbij geholpen, vooral bij het maken van samenvattingen. Dat vond ik moeilijk maar bleek ik toch goed te kunnen.

Ik vond het altijd leuk om met hem te praten, soms gingen we voetballen, darten, vaker gingen we wandelen of fietsen. Ook praatten we over de dingen die op school of op straat gebeurden. Ik kan niet tegen onrechtvaardigheid en kom daardoor soms in de problemen.

Sinds ik op het voortgezet onderwijs zit, zijn die problemen kleiner geworden. Toch vind ik het gezellig dat hij nog af en toe komt. De laatste tijd praten we over de botsingen tussen mijn vader en mij en dat is fijn.

Moeder van Aymé
Job zorgt voor stabiliteit door iedere week met Aymé door te nemen wat hem dwars zit. Dat kan huiswerk zijn, gebeurtenissen op school, onderweg enz. Aymé krijgt zo steun en advies van een ‘buitenstaander’ en dat heeft meer betekenis dan van de eigen ouder.